Priser2018-05-15T07:21:59+00:00

Priser

Ring på telefon
60 17 60 17

Oversigt over priser

Timepris pr. tømrersvend: kr.562,50 inkl. moms
Timepris pr. tømrerlærling: kr.375,00 inkl. moms

Vi afregner pr. påbegyndt halve time.
Dertil kommer der et tillæg for en servicevogn pr. dag på kr.375,00 inkl. moms. Tillægget for servicevogn er uanset antal timer på dag.
Vi fakturerer som minimum for 2 timer + servicevogn.

Efter ordinær arbejdstid, som er mandag-torsdag kl.07.00-15.00 og fredag kl.07.00-12.00 faktureres de første 3 timer med +50%, hvilket betyder at de første 3 timer koster:

Tømrersvend pr. time kr.843,75 inkl. moms
Tømrerlærling pr. time kr.562,50 inkl. moms

Efter de første 3 timer af ordinær arbejdstid faktureres der med +100%, hvilket betyder at de efterfølgende timer koster:

Tømrersvend pr. time kr.1.125,00 inkl. moms
Tømrerlærling pr. time kr.750,00 inkl. moms

På lørdage faktureres der med +50% fra kl.07.00 og 3 timer frem:

Tømrersvend pr. time kr.843,75 inkl. moms
Tømrerlærling pr. time kr.562,50 inkl. moms

Efter de første 3 timer på en lørdag, samt søndage, helligdage og natarbejde faktureres der +100% i timen:

Tømrersvend pr. time kr.1.125,00 inkl. moms
Tømrerlærling pr. time kr.750,00 inkl. moms

Ved småogaver som Din effektive tømrer selv kan varetage gælder samme priser som ved tømrerarbejde. Er opgaven mere krævende i forhold til specielmaskiner og speciel opgave, så viderebringer Din effektive tømrer opgaven til vores samarbejdspartner, og der vil blive indhentet en pris fra dem på den konkrete opgave.

Vores betalingsbetingelser er 8 dage netto og du vil modtage din faktura efter udførsel af arbejdet.

Ved bestilling og montering af nye vinduer og døre deles din faktura op i to. Første del, som består af udgiften til de nye vinduer og døre faktureres ved bestilling og andel del, som består af montering faktureres, når arbejdet er udført.

Ved større byggeprojekter faktureres der hver 14. dag, som ratebetalinger.

Udgifter til parkering er ikke inkluderet i vores timepriser eller tilbud. Denne udgift vil blive faktureret når arbejdet er udført. Vi kan desværre ikke forudset denne udgift og inkludere den i et evt. tilbud.

Ved alle byggeopgaver kommer der også affald, og dette skal bortskaffes på en miljøskånsom måde. Er der tale om meget lidt affald, så tager vi et gebyr på kr.312,50 inkl. moms i bortskaffelse og miljøafgift.
Er der tale om større byggeprojekter kan big bags eller containere være nødvendigt, og prisen på disse beror på et konkret indhentet tilbud fra leverandøren. Affaldshåndtering vil som regel være en del af et evt. tilbud.

Ved nogle opgaver såsom bestilling af nye vinduer og døre skal der påregnes en leveringstid på 4-6 uger. Det samme gælder nyt køkken og specielopgaver hos snedker. Dette skyldes at sådanne produkter først sættes i produktion, når producenten modtager din ordre.

Referencer